Warunki użytkowania

  Warunki i Postanowienia

  Witamy w SensumFMS!

  Do niniejszych Warunków, oświadczenia i powiadomienia o odstąpieniu od odpowiedzialności i wszystkich umów stosuje się następujące terminy: "klient", "ty" i "twój" odnoszą się do ciebie, osoby zarejestrowane na tej stronie, i są zgodne z warunkami i postanowieniami firmy. "Firma", "my", "Nas", "nasz" i "nas", odnosi się do naszej firmy. "Strona", "strony" lub " My " odnosi się zarówno do klienta jak i nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do wniosku, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnych do realizacji procesu naszej pomocy klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, z wyraźnym celem zaspokojenia potrzeb klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług firmy zgodnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Estonii. Korzystanie góry terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub są one uważane za wymienne, a zatem odnoszą się do jednego i tego samego.

  Cookies

  Używamy plików cookie. Otrzymując dostęp do SensumFMS, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z polityką prywatności SensUm International.

  Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookies, aby mogli uzyskać dane użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej, aby zapewnić funkcjonalność pewnych obszarów, aby ułatwić ludziom odwiedzenie naszej strony internetowej. Niektóre z naszych partnerskich/partnerów reklamowych mogą również korzystać z plików cookie.

  Licencja

  Jeśli nie zaznaczono inaczej, SensUm International i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów SensumFMS. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Można uzyskać do niego dostęp z SensumFMS do użytku osobistego, zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszych warunkach.

  Nie należy :

  * Przedruk materiału z SensumFMS

  * Sprzedawać, wynajmować lub dzierżawić materiał z SensumFMS

  * Reprodukować, powielać ani kopiować materiał z SensumFMS

  * Redystrybucja treści z SensumFMS

  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem niniejszej Umowy.

  Części tej strony zapewniają użytkownikom możliwość publikowania i wymiany poglądów i informacji w określonych obszarach witryny. SensUm International nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje i nie ogląda komentarze do ich pojawienia się na miejscu. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii SensUm International,agentów i/lub podmioty stowarzyszone. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie człowieka, który publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, SensUm International nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i za wszelką odpowiedzialność, szkody lub koszty spowodowane przez i/lub powstałe w wyniku jakiegokolwiek użytkowania i/lub noclegów i/lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

  SensUm International zastrzega sobie prawo śledzić wszystkie komentarze i usuwać komentarze, które mogą być uznane za niestosowne, obraźliwe lub prowadzić do naruszenia niniejszych Warunków.

  Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

  * Użytkownik ma prawo umieszczać komentarze na naszej stronie i masz wszystkie wymagane licencje i zgody na to;

  * Komentarze nie wchodzić w jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń prawa autorskiego, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

  * Komentarze nie zawierają żadnych szkodliwych, treści obscenicznych, obraźliwych, obscenicznych lub innych nielegalnych materiałów, które są ingerencją w życie prywatne

  * Komentarze nie będą wykorzystywane w celu przyciągnięcia lub promocji firmy lub zwyczajów lub prezentacji działalności lub nielegalnej działalności.

  Użytkownik niniejszym udziela SensUm International, niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i zezwalanie innym osobom na używanie, odtwarzać i edytować wszelkie komentarze w różnych formach formatach lub na dowolnych nośnikach.

  Hiperłącze na nasze treści

  Następujące organizacje mogą powoływać się na naszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody:

  * Struktury władzy;

  * Wyszukiwarka;

  * Agencji informacyjnych;

  * Dystrybutorzy katalogów mogą powołać się na naszą stronę internetową, tak samo, jak oni odnoszą się do stron internetowych innych wymienionych firm; i

  * Systemowe akredytowane firmy, za wyjątkiem organizacji non-profit, organizacji charytatywnych, centrów handlowych i grup charytatywnych dla pozyskiwania funduszy, które nie mogą powoływać się na naszej stronie internetowej.

  Organizacje te mogą powołać się na naszą stronę, na publikacje lub inne informacje na stronie internetowej, jeżeli odwołanie: (a) w żaden sposób nie jest wprowadzające w błąd; (b) jest fałszywe, nie oznacza, sponsoring, zatwierdzenie lub zgodę łączącej strony i jej produktów i/lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony internetowej łączącej strony.

  Możemy rozpatrywać i zatwierdzać innych wniosków, odwołań od takich typów organizacji:

  * powszechnie znane źródła konsumentów i / lub informacji biznesowych;

  * dot.com strony społeczności;

  * stowarzyszenie lub inne grupy, reprezentujące organizacje charytatywne;

  * online-katalog dystrybutorów ;

  * portal internetowy;

  * księgowe, prawne i firmy konsultingowe;

  * instytucje i stowarzyszenia branżowe.

  Jesteśmy утвердим wnioski na linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie zmusi nas wyglądać niekorzystnie dla nas lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych wpisów z nami; (c) korzyści dla nas od widoczności hiperłącza kompensuje brak SensUm International; i (d) Link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

  Organizacje te mogą powołać się na naszą stronę, aż odwołanie: (a) w żaden sposób nie jest wprowadzające w błąd; (b) jest fałszywe, nie oznacza, sponsoring, zatwierdzenie lub zgodę łączącej strony i jej produktów lub usług; oraz (w) wpisuje się w kontekst strony internetowej łączącej strony.

  Jeśli jesteś jedną z organizacji, wymienionych w ustępie 2 powyżej, i są zainteresowani w linku do naszej witryny internetowej, musisz poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail w SensUm International. Proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL witryny, lista wszystkich adresów URL, z których masz zamiar przejść na naszą stronę i listę adresów URL na naszej stronie internetowej, na którą chcesz przejść. Czekać 2-3 tygodnie na odpowiedź.

  Zatwierdzone organizacje mogą powoływać się na naszej stronie internetowej w następujący sposób:

  * Korzystając z naszej marka; lub

  * Poprzez wykorzystanie jednolitego lokalizatora zasobów, z których odbywa się komunikacja; lub

  * W przypadku korzystania z innego opisu na naszej stronie internetowej, związanego z tym, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie internetowej łączącej strony.

  Korzystanie z logo SensUm International lub innych dzieł sztuki nie jest dozwolone w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

  iFrames

  Bez uprzedniej zgody pisemnej zgody nie można tworzyć ramki wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualne przedstawienie lub wygląd naszej strony internetowej.

  Odpowiedzialność Za Treść

  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawia się na Swoim miejscu. Użytkownik zgadza się bronić i chronić nas od wszelkich roszczeń, które pojawiają się na Swoim miejscu. Ani jeden link(linki) nie powinna pojawiać się na każdej stronie internetowej, który może być interpretowany jako bluźniercze, obraźliwe lub przestępczy, lub który narusza w jakikolwiek inny sposób narusza lub chroni naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

  twoja prywatność

  Proszę zapoznać się z polityką prywatności

  zastrzeżenie praw

  Zastrzegamy sobie prawo do zażądania, aby usunąć wszelkie linki lub dowolny konkretny link do naszej strony. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie linki do naszej strony na życzenie. Zastrzegamy sobie również prawo amen te warunki i postanowienia, a to wiąże polityki w dowolnym czasie. Stale podążając za linkami do naszej strony,zgadzasz się na te warunki i postanowienia.

  Usuwanie linków z naszej strony internetowej

  Jeśli znajdziesz link na naszej stronie internetowej, która jest obraźliwe, z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w każdej chwili. Będziemy rozpatrywać wnioski o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani lub odpowiedzieć bezpośrednio.

  Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie internetowej jest prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletność i dokładność; i nie obiecujemy ci zagwarantować, że witryna sieci web jest dostępna, lub że materiał na stronie jest obsługiwany na bieżąco.

  Zastrzeżenie

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wyłączyć wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w niniejszym dokumencie będzie:

  * ograniczyć lub wykluczyć nasze lub swoją odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;

  * ograniczyć lub wykluczyć nasze lub swoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszustwo zniekształcenia informacji;

  * ograniczyć wszelkie nasze lub zobowiązania w sposób, który nie jest dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa; lub

  * wykluczyć wszelkie nasze lub zobowiązania, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

  Ograniczeń i zakazów, odpowiedzialności, określonych w niniejszym rozdziale, a w innym miejscu to stwierdzenie: (a) zależy od poprzedniego ustępu; oraz (B) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z odpowiedzialności, w tym zobowiązań wynikających z umowy, na skutek wystąpienia szkody i za naruszenie obowiązku zgodnie z prawem.

  Podczas gdy strona i informacje i usługi na miejscu dostępne są za darmo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

  PARTNEROM
  1000 znaków pozostało