Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  1. DEFINICJA

  W niniejszej Polityce prywatności:

  Dane osobowe lub "dane Osobowe" oznacza wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio związane z daną osobą i może być używany do identyfikacji tej osoby (w tym informacje na temat Swojej działalności, takie jak informacje o korzystaniu z aplikacji, gdy jest ona bezpośrednio związana z danymi osobowymi, w tym zbieranych automatycznie). My nie traktujemy jako dane Osobowe to informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza Polityka prywatności (dalej "Polityka") określa ogólne zasady zbierania, przetwarzania, dystrybucji, użytkowania i przechowywania danych Osobowych Użytkownika aplikacji.

  Każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi Zasadami i przestrzegać jej.

  SensumFMS (dalej Usługa) jest mobilna aplikacja, która pozwala na wysyłanie wideo, audio i inne rodzaje wiadomości w przyszłość.

  Do czego służy nasz Serwis:

  − dla samorozwoju: zobaczyć siebie z boku, przypomnieć sobie o najważniejszych momentach;

  − do transmisji doświadczenia potomkom: do przesyłania informacji dziedzictwa osobiście do adresata w góry wybraną datę i czas w przyszłości, gdy informacja ta będzie aktualna i ważna jest do odbiorcy;

  − dla oszczędności czasu i przekazywania ważnych informacji;

  − optymalizacji i zwiększenia wydajności w codziennych sprawach;

  − dla oryginalności (pozdrowienia, loterie itp.)

  − zwiększenie efektywności biznesu poprzez mailing do klientów; a także z przypomnieniem o przyjmowaniu leków lub czasu, aby zjeść posiłek, zestawy ćwiczeń, przypomnienia o seminarium, szkoleniu, diagnostyka osobistego transportu, itp.;

  − w celu poprawy komunikacji: informowanie pracowników o ważnych wydarzeniach w firmie, spotkań, imprez firmowych, szkoleń, urodzinach kolegów.

  1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

  Rozpoczynając korzystanie z naszego Serwisu, Użytkownik dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe: numer telefonu, zdjęcie, adres e-mail, imię, nazwisko i płatności i inne informacje. Przechowujemy te informacje na naszych serwerach, aby zagwarantować dostarczenie wiadomości do twoich odbiorców w określonym czasie. Imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe będą widoczne dla innych użytkowników Serwisu.

  Aby Można było wysyłać wiadomości do Swoich kontaktów, poprosimy zapewnić dostęp do książki telefonicznej urządzenia. Zbieramy i przechowujemy na naszych serwerach tylko te kontakty, które podałeś w адресатах Twoich postów.

  Jeśli dostęp do konta za pośrednictwem sieci społecznościowych Facebook, Google i/lub wszelkie inne, Użytkownik zgadza się udzielić nam długi dostęp do swoich danych osobowych na takich stronach.

  Otrzymujemy i przechowujemy następujące dane: numer telefonu użytkownika, email, imię, nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, twój unikalny identyfikator sieci społecznej i inne przekazane przez Ciebie informacje.

  Podczas korzystania z Serwisu będziemy śledzić, a inni użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu przez ciebie wiadomości i o ich przeczytanie.

  Informacje, które zbieramy, mogą być łączone z informacjami z zewnętrznych źródeł, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem.

  Możesz przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe w każdej chwili w swoim profilu w aplikacji. Prosimy nie zapominać aktualizować swoje dane osobowe, jeśli zmieni się lub stanie się nieprawdziwe.

  1. OCHRONA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić twoje dane prywatne i wiadomości przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Stosujemy bezpieczne, szyfrowane połączenie do transmisji danych. Wiadomości, które oczekują dostawy, są szyfrowane i są dystrybuowane w kilku fizycznych wejść.

  Możemy wykorzystywać Dane do ustawienia i zapewnienia dodatkowych możliwości korzystania z naszego Serwisu.

  Dokładamy starań, aby twoje dane nie są udostępniane osobom trzecim, bez względu na ich wsparcie tej Polityki Prywatności; zastrzegamy sobie prawo przekazywać Twoje dane osobom trzecim w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, w niepełnym wymiarze czasu których wykaz zamieszczamy poniżej: otrzymaną nami swoją zgodę, na przykład, po wybraniu uczestniczenia lub nieuczestniczenia w dystrybucji Danych; usługi prezentowane w naszej aplikacji lub dostarczone przez nas wymagają interakcji z osobą trzecią, jako przykład Application Service Provider; w celu uniknięcia naruszenia prawa, przepisów prawnych lub decyzji sądu lub organów rządowych; udział w rządowych dochodzeń; pomoc w zapobieganiu oszustwom; w związku z całkowitą lub częściową sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego aktywów; okazuje się, że korzystanie z aplikacji narusza te Zasady, Regulamin, inne używane dyrektywy i wskazówki lub uznane za резонными nasze żądania ochrony swoich praw i (lub) rodzinę;  ta aplikacja zakupiony przez osobę trzecią za pomocą czego ta trzecia strona będzie mieć dostęp do Danych. W przypadku, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z linków, które pojawiają się w naszej aplikacji do zwiedzania innych zasobów (np. strony internetowe), należy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na tych innych źródeł (stron internetowych). Istnieje wiele czynników, które pozostają poza naszą kontrolą, które mogą spowodować utratę Danych. W konsekwencji, rezygnujemy z wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, a także wymagań w zakresie zapewnienia i nie zamkniętych spraw Danych.

  1. JAK USUNĄĆ DANE OSOBOWE

  Dla zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Swoje dane i niedostarczone wiadomości mogą przez pewien czas pozostawać na serwerze aplikacji po usunięciu Twojego konta.

  1. WPROWADZANIA ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Nasz Serwis się rozwija i uzupełnia nową funkcjonalność, dlatego od czasu do czasu w Polityce prywatności zostaną wprowadzone zmiany. Jak tylko to się stanie, otrzymasz powiadomienie o tym w Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji będzie służyć jako potwierdzenie, że zgadzasz się z zastosowanymi zmianami.

  1. DANE KONTAKTOWE

  Skontaktuj się z nami — support@sensumfms.ee

  PARTNEROM
  1000 znaków pozostało