FAQ

  Mianownictwo

  Wiadomość do przyszłości to wiadomość, którą możesz teraz utworzyć i wysłać, a datą jej otrzymania jest każdy dzień w przyszłości od 1 do 10 lat naprzód. W zależności od wybranej wersji aplikacji masz możliwość wyboru opóźnionego czasu dostarczenia wiadomości.

  Testament cyfrowy to wola użytkownika w formacie cyfrowym. Za pomocą cyfrowej woli użytkownik może zostawić słowa porady, zalecenia dla przyszłych pokoleń, dzielić się wartościami niematerialnymi.

  Użytkownik to osoba, która zarejestrowała się na platformie SensumFMS, aktywowała konto i przesyła treść tekstową, wideo, audio i zdjęcia do przyszłości.

  Odbiorcą jest osoba wybrana jako odbiorca wiadomości od użytkownika. Odbiorca otrzymuje informacje przeznaczone dla niego tylko w terminie określonym przez użytkownika.

  Testator jest użytkownikiem wersji Legacy, która pozwala zapisać i wysłać spuściznę do wybranych spadkobierców w przyszłości.

  Spadkobiercą jest osoba wybrana jako odbiorca Testamentu na platformie SensumFMS. Spadkobierca otrzymuje informacje przeznaczone dla niego wyłącznie w okresie określonym przez nadawcę. Proszę zauważyć, że Testament w SensumFMS nie ma mocy poświadczonego notarialnie dokumentu.

  Wersja aplikacji to zestaw funkcji, które otrzymuje użytkownik. Wersje wyróżniają się ilością pamięci, okresem odroczonej dostawy oraz obecnością lub brakiem dodatkowych funkcji. Zapoznaj się z wersjami tutaj.

  PARTNEROM
  1000 znaków pozostało