Andmeteturvalisus

  Andmeteturvalisus - üks prioriteetsemaid küsimusi isikule, kes hindab oma aja ja väärtustab teavet, mis iseenesest on nõutud ja kallis ressurss.

  Praktiliselt kõigi kaasaegse inimese kasutatavate rakenduste ja saitide esmane ülesanne on luua tarbimisprofiil edasiseks saadud andmete müügiks. SensumFMS austab iga kasutaja isiklikku ruumi ega kogu teie andmeid kolmandate isikute eesmärkidel. Rakenduse eesmärk - kasutajate isikliku ja konfidentsiaalse informatsiooni säilitamine ja saatmine selle saajatele tulevikus.

  Oleme välja töötanud SensumFMSi rakenduse mõistes, et meie publikule peamiseks kriteeriumiks selle kasutamise otsustamisel on see, et edastav teave on mitteainultSAADETUD, vaidkaEI OLE KÄTTESAADAV kolmandateleisikutele.

  Andmete konfidentsiaalsust tagab Amazon’i turvaline pilvesalvestus ja andmete edastus SSL-krüpteerimise abil.

  Miks SSL-sertifikaat?

  Mis tahes andmete krüpteerimismeetod nõuab võtit, millega iga sõnum krüpteeritakse ja dekrüpteeritakse. SSL-sertifikaat on teabe kaitse kolme võtmega korraga: avalik, isiklik ja sessiooni.

  Kõik saadetud sõnumid ja need, mis saadetakse tulevikus, satuvad Amazon Simple Storage Service’i (Amazon S3) pilve salvestusse. Valisime AWS, sest kõik andmed on salvestatud spetsiaalselt turvaliselt kaitstud keskustes ja kuidagi ei ole kättesaadav kolmandatele isikutele.

  Miks Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)?

  Sellel andmete salvestamise teenusel tänaseks on parimad näitajad iga tööstusharus järgmistes valdkondades:
  ● tootlikkus
  ● mastaapsus
  ● kättesaadavusjaturvalisus andmed, misteedastate.

  Kasutades Amazon S3-i, SensumFMS haldabjakorraldabandmetelejuurdepääsupiiranguseadeid, sõltuvaltkasutajavajadustest. Amazon S3 pilvekuuluvainformatsioonikonfidentsiaalsuseusaldusväärsusulatub 99,9%!

  Kõiksõnumidkuuluvadinfrastruktuuri, milleturvalisusontagatudläbiDDoS-i rünnakutevähendamise, andmetekrüpteerimise, hierarhiajakonfiguratsiooni, järelevalvejaajakirjadepidamise, identiteedijajuurdepääsukontrollimise, nõrkadekohtadekontrollimise.
  Edastatavateandmetekonfidentsiaalsusetagamiseks valisime Amazon’i ka sellel põhjusel, et see ettevõte tegeleb pidevalt andmete turvalisuse tõstmisega ja vastavalt meile usaldatud teabe andmekaitsega.

   

  PARTNERID
  1000 lõbu vasakule